Wij helpen u met het volledig bewandelen van het pad dat begint met een eerste kennismaking, het bespreken van uw wensen en de eerste schetsen tot en met alle stappen van het aanvragen van vergunningen, het opstellen van offertes, de bouwfase en de uiteindelijke oplevering.
Wij brengen uw woning op een hoog niveau qua architectuur doordat we aan de architectonische kwaliteit nimmer concessies doen. De architectonische lat ligt bij ons altijd hoog, of het nu gaat om een dakkapel of complete nieuwbouw, en dat uit zich in het ontwerp voor uw woning.

Kennismaking

Een eerste kennismaking is altijd vrijblijvend en kosteloos. In dit gesprek bespreken we uw wensen en beoordelen de mogelijkheden. Eveneens geven we uitleg over de werkwijze van een architect en natuurlijk over het bouwproces in z’n algemeenheid. Naar aanleiding van dit gesprek kunnen we, mits gewenst, een vrijblijvende offerte met een gedetailleerde omschrijving van onze werkzaamheden maken. De offerte zal tevens een duidelijke schets bevatten, waarmee de hoofdlijnen van het ontwerp zichtbaar zijn.

Schets- en voorontwerp

De eerste stap in een ontwerp is het vertalen van uw wensen naar een concept. Samen zoeken we vanuit de aangegeven wensen naar de verschillende mogelijkheden welke uiteindelijk steeds meer naar een vast omlijnd en concreet plan leiden. Een ruimtelijke impressies als communicatiemiddel is daarbij voor zowel u als ons onontbeerlijk. De eerste stap in een ontwerp is het vertalen van uw wensen naar een concept. Samen zoeken we vanuit de aangegeven wensen naar de verschillende mogelijkheden welke uiteindelijk steeds meer naar een vast omlijnd en concreet plan leiden. Een ruimtelijke impressies als communicatiemiddel is daarbij voor zowel u als ons onontbeerlijk

Vergunningen

Een bouwwerk, ongeacht woning of andere faciliteit, vereist veelal een vergunning van de overheid, de zogeheten ‘omgevingsvergunning’. De basis voor de mogelijkheden vormt het bestemmingsplan van de gemeente waar de bouwlocatie is gelegen. In een aantal gevallen kan vergunningsvrij gebouwd worden of kan een combinatie van een vergunning en vergunningsvrij bouwen gerealiseerd worden. Wij kunnen u over al deze mogelijkheden vakkundig adviseren, evenals de grenzen schetsen van hetgeen mogelijk is, vanuit het oogpunt van uw wensen natuurlijk. Als uw wensen buiten de grenzen van het bestemmingsplan vallen kunnen we in sommige gevallen in nauw overleg met een gemeente hier een aparte procedure voor volgen. Soms is er vergunning van een provincie of waterschap nodig. Ook in het overleg met deze instanties hebben we ruime ervaring.

Definitief ontwerp en vergunningsaanvraag

Wanneer we samen het gewenste plan volledig vormgegeven hebben, dan werken we het concept technisch verder uit tot het niveau van de vergunningsaanvraag. In dit stadium wordt ook een constructeur bij het proces betrokken welke onder andere zijn visie zal geven over de verschillende constructieve onderdelen van plan.
Wij geven u in deze fase eveneens advies over de installaties en energiezuinigheid van de woning. We hebben kennis van de inzet van warmte-terugwinnings systemen, warmtepompen en zonnecollectoren om tot een duurzame en energiezuinige woning te komen.

Bestek en aanbesteding

Na de aanvraag van de vergunningen wordt het plan door ons volledig en tot in detail uitgewerkt. Met de opdrachtgever worden per ruimte de afwerkingen en invullingen bepaald. Tevens kunnen we u begeleiden met de keuzes voor sanitair en verlichting. Alle informatie met betrekking tot de bouw van het project wordt in een zogeheten bestek vastgelegd. Hierin wordt van tot in de kleinste details omschreven hoe en wat er gebouwd moet worden. De leidraad van uw project als het ware. De bouwkosten worden in deze fase van de bouw aan de hand van een gedetailleerde begroting geprognosticeerd, waarmee een goede schets van de verwachte kosten weergegeven worden.
Uiteindelijk gaan alle bestekstukken naar één of meerdere aannemers welke elk voor u een offerte opstellen. De keuze voor de aannemers geschied in nauw overleg met de opdrachtgever waarbij we kijken naar ervaring, solvabiliteit, betrouwbaarheid en werkwijze. De offertes van de aannemers worden door ons geanalyseerd, vergeleken en voorzien van een advies. Uiteindelijk kan er met de meest economische aanbieder een overeenkomst voor de bouw gesloten worden.

De bouwfase

Na een aanbesteding en overeenkomst met een aannemer wordt er gestart met de bouw. Wij begeleiden de bouw, houden bouwvergaderingen en controleren de werkzaamheden voor u. Gedurende de bouw zijn wij altijd beschikbaar voor uw vragen en bezoeken met u de bouw.

Oplevering

Als de bouw klaar is volgt er de oplevering. Daarbij lopen we met u het gehele huis door en controleren punt voor punt of het gebouwde voldoet aan de verwachting. Na de oplevering zal de aannemer u de sleutels overhandigen en kunt u de woning betrekken.